Prijs per stuk

2K metaallijm op epoxybasis - Colad

Colad
7790672440
8714247058367
  Levertijd:1-3 werkdagen
Bestel
 • Beschrijving

Metaalreparatie - Metaalverlijming

 • 2-componenten structurele lijm, op epoxybasis.
 • 195 ml patroon

2K metaallijm op epoxybasis - Colad.

2-componenten structurele lijm, op epoxybasis voor het verlijmen van metaal en metaal composieten.


Paneelverlijming.

 • Kleur Zwart.
 • In een patroon van 195 ml,
 • 2 mengtips inbegrepen.

2-componenten structurele lijm, op epoxybasis voor het verlijmen van metaal en metaal composieten.

Toepassing.

 • Toepasbaar voor metaal en aluminium. Panelen van dezelfde of verschillende metaalsamenstelling.
 • Alternatief voor lassen. 
 • Paneel op frame montage, aluminium paneel op stalen carrosserie, aluminium spatbord, zijpanelen, dakplaten en deurpanelen. Voordelen en kenmerken 
 • Lange opentijd van 60 minuten.
 • Droogt sneller dan andere lijmen voor paneelverlijming.
 • Hoge energieabsorptie. 
 • Kan worden gebruikt op blank metaal, bevat een corrosseriebescherming.
 • Uitharding bij kamertemperatuur. 
 • Bestand tegen automotive-e-coat, poeder-prime en temperaturen tot 230°C.

Volg altijd OEM-instructies bij reparaties. Niet voor chassis- en structurele delen (van de auto).

Identificatie van de gevaren:

 • H319-Veroorzaakt ernstige oogirritatie.
 • H315-Veroorzaakt huidirritatie.
 • H317-Kan een allergische huidreactie veroorzaken.
 • H411-Giftig voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen.
 • P261-Inademing van gas of spuitnevel vermijden.
 • P273-Voorkom lozing in het milieu.
 • P280-Beschermende handschoenen / oogbescherming / gelaatsbescherming dragen.
 • P314-Bij onwel voelen een arts raadplegen.
Gerelateerde Producten