Prijs per stuk

Spuitbus Lasprimer - Protection primer Rood

Pro-Part
86005280
8719214112233
Per stuk
  Levertijd:1-2 werkdagen
Bestel
 • Beschrijving
 • Specificaties

Spuitbus Lasprimer - Protection primer Rood

 • Goede corrosiewering
 • Zeer hoge dek- en vulkracht
 • Grond laag en eindlaag
 • Uitstekend lasbaar

Spuitbus Lasprimer - Protection primer Rood

PROTECTION PRIMER is een kwalitief hoogwaardige, sneldrogende primer voor het voorbehandelen van behandelde en onbehandelde ondergronden van hout, metaal, aluminium, glas, steen, eterniet en aardewerk.

Voor het gebruik, de aanwijzingen op de verpakking goed lezen en opvolgen.

Voorbehandeling:

 • De ondergrond moet schoon, droog en vetvrij zijn.
 •  Loslatende oude verfresten en roest verwijderen, aansluitend schuren.

Behandelen:

 • De ondergrond moet schoon, droog en vetvrij zijn.
 • De spuitbus op kamertemperatuur brengen. Ideale verwerkingstemperatuur 15 tot 25°C.
 • Voor gebruik de spuitbus 2 minuten goed schudden en een proefstukje spuiten.
 • Afstand tot het te behandelen oppervlak circa 25 tot 30 centimeter.
 • De primer aanbrengen in meerdere dunne lagen.
 • Voor het aanbrengen van de volgende laag, de spuitbus weer schudden.
 • Na gebruik het ventiel schoonspuiten (spuitbus op de kop houden en de sproeikop circa 5 seconden ingedrukt houden). De droogtijd is afhankelijk van de omgevingstemperatuur, de luchtvochtigheid en de aangebrachte laagdikte.

Gevarenaanduidingen

 • H222-H229 Zeer licht ontvlambare aerosol. Houder onder druk: kan open barsten bij verhitting.
 • H319 Veroorzaakt ernstige oogirritatie.
 • H336 Kan slaperigheid of duizeligheid veroorzaken.
 • H412 Schadelijk voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen.

Voorzorgsmaatregelen

 • P102 Buiten het bereik van kinderen houden.
 • P260 Spuitnevel niet inademen.
 • P210 Verwijderd houden van warmte, hete oppervlakken, vonken, open vuur en andere ontstekingsbronnen. Niet roken.
 • P251 Ook na gebruik niet doorboren of verbranden.
 • P211 Niet in een open vuur of op andere ontstekingsbronnen spuiten.
 • P410+P412 Tegen zonlicht beschermen. Niet blootstellen aan temperaturen boven 50 °C.
 • P501 De inhoud en de verpakking verwerken volgens de plaatselijke voorschriften.

Aanvullende gegevens:

 • EUH066 Herhaalde blootstelling kan een droge of een gebarsten huid veroorzaken.
Kleur: Rood
Inhoud: 500 ml
Glans: Mat
Toepassing: Lasprimer
Toepassing: Primer
Kleur: Bruin