Prijs per set

Epoxy primer grijs, 1,5 liter incl verharder

VALO
90EPG015
HQ artikel !
  Levertijd:1-3 werkdagen
Bestel
 • Beschrijving

Grijze epoxy primer

 • Set van 1,5 liter

Epoxy primer grijs incl. verharder

Hoogvullende Epoxy primer met uitstekende chemicaliën bestendigheid. Eenvoudig te verspuiten en is zowel nat als droog te schuren. Nat-in-nat gebruik mogelijk. Bij hoge laagdiktes (> 80 µm) niet geforceerd drogen.

Rendement:

 • 9 m2 per liter bij een laagdikte van 50 µm.

Ondergrond:

 • Gereinigde, geschuurde oude laklagen, grondmaterialen, geschuurd polyester, staal, gegalvaniseerd staal en aluminium.

Afwerkmaterialen:

 • Water gedragen basislak
 • Conventionele lakken

Applicatie:

 • Aantal lagen: 1-2 / 40-80 µm

Droging:

 • bij 20 ° C - 16 uur
 • bij 60 ° C object temp / 1 uur

Potlife:

 • 24 uur

Gevarenaanduidingen:

 • Licht ontvlambare vloeistof en damp.
 • Veroorzaakt huidirritatie.
 • Kan een allergische huidreactie veroorzaken.
 • Veroorzaakt ernstig oogletsel.
 • Kan irritatie van de luchtwegen veroorzaken.
 • Kan schade aan organen veroorzaken bij langdurige of herhaalde blootstelling.
 • Giftig voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen

Voorzorgsmaatregelen:

 • Draag beschermende handschoenen. Draag oog- of gelaatsbescherming.
 • Verwijderd houden van warmte, hete oppervlakken, vonken, open vuur en andere ontstekingsbronnen. Niet roken.
 • Voorkom lozing in het milieu.
 • Gelekte/gemorste stof opruimen.
 • Op een goed geventileerde plaats bewaren.
 • In goed gesloten verpakking bewaren.
 • Inhoud en container afvoeren in overeenstemming met locale, regionale, nationale en internationale regelgeving.