Prijs per can

HS 420 Special thinner 8-181 De Beer Refinish

De Beer refinish
908-181
Korting
    Levertijd:3-5 werkdagen
Bestel
  • Beschrijving

HS 420 Special thinner 8-181

  • Verpakking 1 of 5 liter
  • Voor 3000 serie

HS 420 Special thinner 8-181 De Beer Refinish

Technische info:

Gevarenaanduidingen:

Ontvlambare vloeistof en damp. Schadelijk bij inslikken. Giftig bij inademing. Kan slaperigheid of duizeligheid veroorzaken.

Voorzorgsmaatregelen:

Verwijderd houden van warmte, hete oppervlakken, vonken, open vuur en andere ontstekingsbronnen. Niet roken. Inademing van damp vermijden. Niet eten, drinken of roken tijdens het gebruik van dit product. NA INADEMING: De persoon in de frisse lucht brengen en ervoor zorgen dat deze gemakkelijk kan ademen. Op een goed geventileerde plaats bewaren. In goed gesloten verpakking bewaren. Inhoud en container afvoeren in overeenstemming met locale, regionale, nationale en internationale regelgeving.