Prijs per blik

HS 420 Clear coat 8-414 De Beer Refinish

De Beer refinish
908-414/5
Korting
  Levertijd:1-2 werkdagen
Bestel
 • Beschrijving

HS Clear coat 8-414

 • HS 420 Blanke lak 
 • 8-414 De Beer
 • Verpakking: 5 liter

HS 420 Clear coat 8-414 De Beer Refinish

Technische info:

Bijbehorende producten:

 • Verharders: 8-430 / 8-440 / 8-450 / 8-460
 • Verdunners: 1-151 / 1-161 / 1-171
 • 8-149 of47-39 Voor speciale doeleinden

Gevarenaanduidingen:

 • Ontvlambare vloeistof en damp.
 • Kan mogelijks de vruchtbaarheid of het ongeboren kind schaden
 • Kan een allergische huidreactie veroorzaken


Veiligheidsaanbevelingen:

 • Alvorens te gebruiken de speciale aanwijzingen raadplegen.
 • Beschermende handschoenen en beschermende kleding en oogbescherming of gelaatsbescherming dragen.
 • Verwijderd houden van warmte, hete oppervlakken, vonken, open vuur en andere ontstekingsbronnen. Niet roken.
 • Inademing van damp vermijden. NA (mogelijke) blootstelling: Onmiddellijk een arts raadplegen. 
 • Inhoud en container afvoeren in overeenstemming met locale, regionale, nationale en internationale regelgeving
Gerelateerde Producten