Prijs per 5 liter

Monowash

PLP Coatings
-
5 liter
  Levertijd:5-7 werkdagen
 • Beschrijving

Monowash

 • Kleur wit of grijs
 • Verpakking:  5 liter

Monowash.

Eén component etsende hechtingsprimer

Eigenschappen en toepassing

 • Zeer goede hechting op ferro­en non­ferrometalen zoals aluminium, gegalvaniseerd staal, electroverzinkt staal, ijzer en staal
 • Door de complexvorming van fosforzuur met het bind­middel en de anticorrosiepigmenten, geeft deze primer een voorlopige corrosiewering en kan als lasprimer gebruikt worden.
 • Overschilderbaar bij voorkeur met polyurethaansystemen, doch mits strikte inachtname van de voorgeschreven laagdikte, kunnen meerdere verfsystemen toegepast worden. Hiervoor echter eerst onze technische dienst raadplegen

Aanbrengen

 • De aanbevolen aanbrengingswijze is het conventioneel pistool; de verf dient sterk verdund te worden om een droge laagdikte van ± 10 micron te bekomen.
 • Aanbrengen met airless is ook mogelijk met inachtneming van de voorgeschreven laagdikte

Oppervlaktevoorbereiding

 • Gegalvaniseerd staal en aluminium : goed ontvetten
 • Eventuele zinkzouten verwijderen
 • Staal goed ontvetten of stralen

Technische kenmerken

Samenstelling:
Bindmiddel Polyvinylhars, phenolhars en epoxyhars
Pigment Weerbestendige pigmenten en zinkfosfaa
Diverse Neutrale minerale stoffen
Oplosmiddel Alcoholen, aromaten en glycolethers VOS : 630 g/L
Aanbevolen droge filmdikte : 10 micron
Vaste stofgehalte:

- gewicht : Grijs : 44% ( ± 2%) Wit : 45% ( ±2%)
- volume : Grijs : 26% ( ± 2%) Wit : 27% (± 2%)

Soortelijk gewicht bij 20°C : Wit : 1,13 (±0,05)
Grijs : 1,08 (± 0,05)

Max. bedrijfstemperatuur :
80 °C
Vlampunt : <21 °C
Uitzicht na droging : Mat-Satijn
Praktische kenmerken
Gereedschap : Pneumatisch pistool of Airless
Spuitopening en spuitdruk: opening 015, druk 120 bar
Verdunning :
C5000
Reiniging van het gereedschap : C5000
Theoretisch rendement :
Bij een droge laagdikte van 10 micron :
Grijs : ­26 m²/L Wit :­27m²/L
Droging:
Stofdroog : 15 – 20 minuten bij 20°C
Doorgedroogd: 1 uur
Overscilderbaar: min. 6 uur

Mengverhouding:

nvt
Potlife: nvt
Aanbrengingsvoorwaarden : Min. + 5°C ondergrondtemperatuur
Kleur: Grijs of Wit
Verpakking:

5 liter

Houdbaarheid: 3 maanden in oorspronkelijke, ongeopende verpakking, gevrijwaard van extreme koude en hevige warmte.
Veiligheidsinfomatie: Zie MSDS

Volg de wettelijke bepalingen betreffende het gebruik van verf. De doelmatigheid van onze verfsystemen is gebaseerd op vele jaren praktische ervaring en laboratorium onderzoek. De gegevens zijn informatief en zonder enige verbintenis van onzentwege. Bij twijfel raadpleeg onze technische dienst.