Valma A11G Wheelclean 500ml
Valma A11G Wheelclean 500ml

Valma A11G Wheelclean 500ml

Valma
881831303
8711293445943
Korting
    Levertijd:2-3 werkdagen
Bestel
  • Beschrijving

Valma A11G Wheelclean  

  • Trigger 500ml.

Valma A11G Wheelclean 500ml.

Valma Wheel Cleaner is een handige velgenreiniger en maakt uw velgen en wieldoppen makkelijk schoon. De reiniger verwijdert effectief olie, vet, teer en remslijpsel zonder al te veel te borstelen. Door de samenstelling is deze krachtige velgenreiniger geschikt voor alle stalen- en lichtmetalen velgen. Spuit het te behandelen oppervlakte in en laat de velgenreiniger ongeveer een minuut inwerken, niet laten opdrogen. Daarna met ruim water afspoelen of spuiten. Gebruik voor sterke vervuiling een natte spons of velgenborstel om de velg goed schoon te maken. Gebruik de reiniger niet op hete of warme velgen. De Valma velgenreiniger zit in een handige spuitbus met een inhoud van 500ml.

TIP: Gebruik de Valma velgenreiniger samen met de Valma Supershine velgenborstel voor het maximale resultaat!

Signaal woord : Waarschuwing

H- en P-zinnen :

  • H319 Veroorzaakt ernstige oogirritatie.
  • P101 Bij het inwinnen van medisch advies, de verpakking of het etiket ter beschikking houden.
  • P102 Buiten het bereik van kinderen houden.
  • P280 eyes Oogbescherming/gelaatsbescherming dragen.
  • P305 + P351 + P338 BIJ CONTACT MET DE OGEN: voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten; contactlenzen verwijderen, indien mogelijk; blijven spoelen.
  • P337+P313 Bij aanhoudende oogirritatie: een arts raadplegen.