Prijs per stuk

5in1 Kleppen Reiniger 4-T Scooter 250 ml.

5in1
99687086
8718226870865
Korting
  Levertijd:2-3 werkdagen
Bestel
 • Beschrijving

5in1 Kleppen Reiniger 4-T Scooter 250 ml.

Een brandstoftoevoeging voor scooters die aanslag voorkomt op de klep en klepzetting.

5in1 Kleppen Reiniger 4T Scooter 250ml

5in1 Scooter Cleaner is een brandstoftoevoeging voor scooters die aanslag voorkomt op de klep en klepzetting.

Eigenschappen:

 • Herstelt vermogen
 • Vermindert brandstofgebruik
 • Constanter stationair draaien
 • Geschikt voor 2- en 4 takt benzinemotoren
 • Geschikt voor zowel carburateur- als injectiesystemen
 • Verwijdert blokkerende vuilresten
 • Voorkomt koolstofaanslag.

Toepassingen:

Voorkomt aanslag op de klep en klepzitting.

Technische Data:

 • Fysische toestand : vloeibaar
 • Geur : Karakteristiek
 • Kleur : geel
 • Kooktemperatuur / kooktraject : (1013 hPa) geen gegevens beschikbaar
 • Vlampunt: ca. 64°C Dampspanning : (50°C) < 1000 hPa
 • Oplosbaarheid in water : (20°C) onoplosbaar
 • Viscositeit : (40°C) < 7 mm2/s s

Gebruiksaanwijzing:

Volledige inhoud van het doseerdopje (25ML) in lege tank schenken en vervolgens voltanken met brandstof. Voor het beste resultaat toevoegen voor iedere tankbeurt of maandelijks herhalen. Dit product zal geen schade veroorzaken bij overdosering. Één fles a 250 ml 5in1 scooter cleaner is goed voor 10 tankbeurten van 5 liter (bij preventief gebruik). Mocht u al klachten hebben of er ontstaan klachten veroorzaakt door vervuiling of koolstofaanslag, dan is een shockdosering raadzaam. Schenk dan 100 ML in lege tank en vervolgens voltanken met brandstof. Indien nodig herhalen. Voor het beste resultaat toevoegen voor iedere tankbeurt of maandelijks herhalen. Dit product zal geen schade veroorzaken bij overdosering.

Gevarenklassen en gevaar Categorieën

 • Flam. Liq. 4 • Asp.Tox. 1
 • Ontvlambare vloeistoffen: Categorie 4

Gevaren voor de gezondheid:

 • Gevaar bij verslikken opleveren: categorie 1
 • Flam. Liq. 4 • Asp.Tox. 1
 • Mogelijk fatale als opname door de mond en luchtwegen invoert.
 • Asp.Tox. 1; H304