Prijs per stuk

Fast fix zwarte 2-componentenlijm - 25ml

Pro Part
77007021
8719214113322
Op=Op
  Levertijd:1-2 werkdagen
Bestel
 • Beschrijving
 • Meer

Fast fix zwarte 2-componentenlijm

 • Inhoud: 25ml
 • Geen lijmpistool nodig !
 • Incl. 1 mixing tip

Fast fix zwarte 2-componentenlijm - 25ml

2K Fast Fix Bayonet is een thixotropische, reukloze, zwarte tweecomponentenlijm op polyurethaanbasis, die bij omgevingstemperatuur uithardt voor het structureel verlijmen van vele materialen, zoals thermoplastische materialen, thermohardende kunststoffen, staal, aluminium, cement, hout en glas.

Voorbereiding van het oppervlak:

De sterkte en houvast van een verlijming zijn afhankelijk van de juiste behandeling van de te verlijmen oppervlakken, die moeten zijn schoongemaakt met een geschikt ontvettingsmiddel om elk spoor van stof, vuil, olie of vet te verwijderen. Thermoplastische materialen, zoals PVC, polycarbonaat, polypropeen, PMMA, enz. kunnen met een mengsel van lichte esters of isopropanol worden voorbehandeld. Het gebruik van oplosmiddelen moet worden vermeden, omdat deze het oppervlak kunnen beschadigen.

De voorbehandeling van alle andere oppervlakken kan worden uitgevoerd met aceton of trichloorethyleen. Gebruik nooit benzine of andere oplosmiddelen.

Voer waar mogelijk een mechanische schuuroperatie uit om verfresten (indien aanwezig) van het te verlijmen oppervlak te verwijderen en om de sterkte en houvast van de verlijming te vergroten. Laat de voorbehandelde oppervlakken drogen alvorens de lijm aan te brengen.

Toepassing van het product:

Bij de 2K Fast Fix Bayonet geleverd in een tweecomponentenspuit kunnen de componenten worden gemengd met een mixertip van minstens 16 elementen. Minder elementen maakt een complete vermenging onmogelijk. Meer elementen verhoogt de chemische reactiesnelheid van de uitharding. De mixers zijn voor eenmalig gebruik. Ondanks de goede chemische thixotropie van het product, kunnen de spuiten voor tweecomponentenproducten gemakkelijk worden gebruikt zonder hulp van mechanische uitrustingen.

Het mengsel moet rechtstreeks uit de menger op het voorbehandelde en droge oppervlak worden aangebracht. Voor een maximale weerstand is de optimale minimale dikte van de lijmlaag 0,2 mm. De componenten moeten binnen de eerste minuut na de extrusie van de lijm worden geassembleerd en met een gelijkmatige contactdruk over het hele lijmgebied worden bevestigd.

Reactiemechanisme:

De reactiesnelheid van de uitharding wordt hoofdzakelijk beïnvloed door twee factoren: aanbrengtemperatuur en aanbrengdikte. Omdat de reactie exotherm is, neemt de snelheid af bij afname van de aanbrengdikte en temperatuur. Hoewel in mindere mate, heeft ook het substraat invloed op de reactiesnelheid. Materialen met een hoge thermische geleidbaarheidscoëfficiënt hebben de neiging om de reactiesnelheid te vertragen. De maximale reactietemperatuur wordt bereikt bij toepassingen met een consistente dikte (5 mm) en is altijd lager dan 90°C.

Typische waarden van het product bij 20 °C:

 • Hardheid 80 D
 • Treksterkte 23 N/mm2
 • Rek bij breuk 15%
 • Soortelijke weerstand 1,2x1015 Ωxcm
 • Bedrijfstemperatuur -36 / +100 °C

Bewaren van het product:

2K Fast Fix Bayonet heeft een duur van 12 maanden vanaf de voorbereiding, mits het product is bewaard op een droge en koele plaats bij temperaturen tussen +10°C en +25°C. De patronen moeten in een gesloten plastic zak worden bewaard en beschermd tegen licht en warmtebronnen in de originele verpakkingen. Eenmaal geopend, kunnen de patronen tot de vervaldatum worden bewaard (in bovengenoemde omstandigheden), waarbij de laatst gebruikte menger op zijn plaats moet blijven.

Voorzorgsmaatregelen voor de hantering van het product:

De 2K-producten moeten ondanks hun lage schadelijkheid worden gebruikt volgens de normaal toegepaste voorzorgsmaatregelen voor de behandeling van chemische stoffen. Vermijd het contact tussen niet gepolymeriseerde stoffen en voedingsmiddelen of keukengereedschap en neem alle benodigde voorzorgsmaatregelen om contact met de huid te voorkomen, omdat het schade kan berokkenen aan overgevoelige personen. Het is raadzaam rubber of latex handschoenen te dragen en om de ogen goed te beschermen. Het is aanbevolen om de huid na de werkdienst goed met warm water en zeep te wassen. Het gebruik van oplosmiddelen is afgeraden. Drogen met papieren handdoekjes. Het is raadzaam het werkgebied goed te ventileren. Deze voorzorgsmaatregelen zijn gedetailleerd opgenomen in de veiligheidsbladen van de afzonderlijke producten waaraan gerefereerd moet worden voor complete informatie.

Opmerkingen:

De informatie en vooral de aanbevelingen betreffende de toepassingen en het gebruik van de producten van ons zijn te goeder trouw gegeven en baseren zich op de huidige kennis van en ervaringen met de producten, wanneer deze onder normale omstandigheden correct bewaard, gehanteerd en toegepast worden. 
 
Wij zijn niet aansprakelijk voor de resultaten die door derden verkregen zijn en waarbij men geen controle over de methode heeft. 
 
Het is de verantwoordelijkheid van de klant om te bevestigen dat het product geschikt is voor de toepassing. Omdat de toepassing, het gebruik of de bewerking van het product niet gecontroleerd kan worden, wijst de fabrikant iedere vorm van aansprakelijkheid van de hand. 

De klant dient er zeker van te zijn dat het gebruik van het product geen enkel intellectueel eigendomsrecht van derden schendt. Wij ontzeggen in dit geval elke directe of indirecte garantie, inclusief de garantie van de verkoopbaarheid of geschiktheid voor specifieke doelen, die voortkomen uit de verkoop of het gebruik van onze producten. 

Wij wijzen iedere vorm van aansprakelijkheid van de hand voor iedere vorm van toevallige of uit het gebruik voorkomende schade, inclusief het winstverlies. 
 

Gerelateerde Producten